Per què el reciclatge com a eina educativa?

A la UEC de Cerdanyola l’educació ambiental forma part del nostre projecte educatiu i currículum acadèmic. Amb els nostres joves ens plantejàvem com disminuir la nostra petjada ecològica i adquirir noves accions per millorar el medi ambient. Arran d’aquesta reflexió va sorgir el projecte.

A part del reciclatge bàsic de paper, envasos, vidre i resta orgànica, a la UEC volíem avançar un pas més enllà i entendre el reciclatge no només com una classificació de materials en contenidors sinó com un canvi de model de consum i de la relació amb el nostre entorn. Això es treballa de manera transversal en diferents matèries i tallers del nostre recurs i implica diferents actuacions. Concretament als tallers de cuina, Art&Recycling i l’optativa de jardineria.

Objectius

L’objectiu és fomentar l’hàbit del reciclatge, el compromís amb l’entorn natural i prendre consciència de la rellevància que tenen les mini accions diàries. Aquestes sumen i produeixen una repercussió en el medi ambient amb la finalitat de millorar-lo i desenvolupar un compromís cívic. De la mateixa manera, aprofitar els materials reciclats per generar nous productes i creacions artístiques.

De quina manera ho portem a terme a la UEC?

Reciclar és utilitzar novament un material que hem considerat com a residu. A partir d’aquesta premissa, el grup de MAPA reutilitza els residus orgànics de cuina i busca donar-los un nou ús a l’optativa de jardineria. En aquest espai, cuiden l’hortet de la UEC, planten i reguen les plantes aromàtiques de les quals fan ús al taller de cuina. Mitjançant el compostatge, les restes es transformen en adob per a les plantes. D’aquesta manera, s’aprofiten els residus que es generen al centre i s’introdueixen en un procés de producció.

En concret, classifiquen les closques dels ous i les peles de les fruites i verdures. Aquestes peles les guarden en uns recipients tancats, on esperen a que passi el temps necessari perquè es descomposin i poder fer-ne ús. Cada setmana hi afegeixen aigua per accelerar el procés i van observant com té lloc la descomposició. Quan aquesta està avançada, el resultat es barreja amb la terra, de forma que les plantes n’aprofiten els nutrients. Pel que fa a les closques d’ous, les inclouen directament a la terra nova perquè facin el procés de descomposició de manera més eficaç.

Art & Recycling

D’altra banda, a través del taller d’Art&Recycling, els alumnes de la UEC  amplien aquesta cadena de  producció i creen obres artístiques a partir de material reciclat. Reutilitzen diferents 

materials com fusta de palets i parts de bicicletes trencades, tot transformant una deixalla en un objecte artístic. Al taller es pretén generar productes que tindran un ús al recurs educatiu (com ara mobles pels espais de la UEC) i, en altres ocasions, els alumnes fan creacions per a    l’ús personal (mini arbres de nadal, taules, etc.). Es tracta de readaptar objectes vells o en desús i desgastats en objectes pràctics i/o artístics.

Aquest taller també és possible gràcies a la col·laboració de les naus industrials veïnes al nostre local. Aquestes ens donen palets de fusta, consolidant així el teixit i la relació comunitària amb el nostre entorn més proper. De la mateixa manera, la UEC en alguna ocasió ha convidat a aquests a tastar les receptes que cuinen els nostres joves al taller de cuina.

Comparteix...