Bicicleta Transició a la Formació i el Treball

Bicicleta Transició a la Formació i el Treball
BTT

El programa “BTT, Bicicleta Transició a la formació i el Treball”, té per objectiu establir itineraris d’èxit cap a una inserció formativa i/o laboral millorant les capacitats i les competències de les persones joves en el sector del ciclisme en mecànica i venta.

SABADELL
15 PLACES
GRATUÏT
DURADA: 1 ANY
SOL·LICITUD ENTREVISTA
MÒDULS FORMATIUS
 • Manteniment de bicicletes i vehicles de mobilitat urbana o personal.
 • Tècniques de venda en el comerç.
 • Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d’Ocupació.
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.
 • Habilitats socials: comunicació, intel·ligència emocional i treball en equip.
 • Bàsic de prevenció de riscos laborals.
TITULACIONS OBTINGUDES
 • Certificat d’aprofitament del SOC de cada un dels mòduls formatius del Catàleg d’Especialitats Formatives del SEPE (requisit d’assistència del 75%).
 • Diploma de la Fundació Main (en funció de l’assistència).
SORTIDES PROFESSIONALS
 • Auxiliar de revisió i manteniment de bicicletes.
 • Auxiliar de revisió i manteniment de vehicles de mobilitat urbana.
 • Dependents/es de comerç.