JUSTÍCIA GLOBAL INTERNACIONAL

El projecte Tsemba agrupa un conjunt de
accions socioeducatives destinades a infants i
joves que viuen al carrer.
A través de diferents activitats i espais
(alfabetització, salut, atenció bàsica,
artesanat, esport, dansa, legalitat i
escolarització) desenvolupades al Centre
Hlayiseka, es realitza un acompanyament
estructurat de cada cas i es connecta a la
xarxa dacció social local. La finalitat d’aquest
recurs és, a més de garantir l’accés a
els serveis bàsics per a una vida digna,
promoure la protecció social com a dret
fonamental.

En congruència amb la resta d’intervencions
que s’impulsen a Maputo, Khanimambo és un projecte d’acollida per a casos d’emergència d’infants que estan en situació de vulnerabilitat greu, han estat víctimes de
agressions, abandó, pitjors formes de treball infantil i altres formes de violència.
Mitjançant el funcionament de la casa d’acollida es garanteix la protecció dels seus drets fonamentals alhora que
treballa a l’establiment d’un model tècnic de protecció, atenció i reintegració assegurança per als menors
acollits.

El projecte NAVA és una iniciativa de suport a joves que volen emprendre petits negocis després de superar situacions
personals crítiques mitjançant un procés monitoritzat, però que no tenen accés a fonts de crèdit. Les iniciatives pretenen mantenir el focus en la recuperació i impulsar l’activitat emprenedora. Negocis de rentat de cotxes, venda de roba de casa, perruqueria i estètica, producció de dolços, són algunes de les iniciatives monitoritzades des de l’Associação Hlayiseka.

 

 

Rede Familiar és un projecte iniciat l’any 2022 com a conseqüència dels processos d’identificació i les dades llençades per intervencions anteriors com el projecte
Totes Juntes (2020 -2021) a les comunitats de Polana Caniço i Maxaquene A. S’implementa a través d’eines tècniques de treball social en col·laboració amb les estructures del barri (Secretàries de Barri, Liders comunitaris i organitzacions de base) per arribar a les causes dels processos de desprotecció de la infància, violència intrafamiliar i matrimonis prematurs. Treballa simultàniament amb els grups familiars i amb els espais comunitaris promovent pràctiques de criança positiva i drets de la infància, així com la corresponsabilitat entre homes i dones.

 

 

Incubadora Moçambicana és un dispositiu d’accions orientades a reduir les barreres discriminatòries que troben les persones joves en situació de vulnerabilitat per accedir a programes de formació professional i inserció en el mercat laboral. El fil conductor del projecte és la reivindicació d’oportunitats justes que tinguin en compte l’heterogeneïtat de perfils i la insuficiència de polítiques públiques disponibles alhora de promocionar estratègies per a una vida autònoma i digna per a homes i dones joves.

 

 

COL·LABORADORS:

ACCD