PROJECTE APOSTEM PER TU

PROJECTE APOSTEM PER TU
Projecte d’iniciativa privada que promou beques i acompanyament de persones joves en situació de vulnerabilitat en el seus itineraris formatius postobligatoris. Està implementat al Vallès Oriental per REIR (Recursos Educatius per a la Infància en Risc) i al Vallès Occidental per Fundació MAIN.
Projecte finançat per NAUS BCN 1989 SL.

OBJECTIUS

  • Realitzar un acompanyament personal i social dels i les joves per a la identificació i desenvolupament d’itineraris formatius i la continuitat d’aquests.
  • Finançar els estudis postobligatoris que el jovent realitza a partir dels itineraris formatius definits.

PERFIL

Joves en situació de vulnerabilitat social que no disposin dels ingressos suficients per poder fer front a les despeses associades a la formació postobligatòria.

PROCÉS