NOX (Noves Oportunitats en Xarxa)

NOX (Noves Oportunitats en Xarxa)
NOX (Noves Oportunitats en Xarxa)

Nox és un projecte de suport formatiu i acompanyament socioeducatiu destinat a joves de 2n, 3r i 4t d’ESO participants al Programa Bòbila i Acredita de l’Institut Polinyà

El projecte que desenvolupa Fundació Main des de 2017 es dut a terme gràcies a un equip de professionals especialistes en l’àmbit educatiu i la pràctica d’oficis conjuntament amb un tutor de l’Institut que acompanya durant totes les hores de formació complementària.

El projecte dóna resposta a la iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Polinyà i l’Institut Polinyà davant la necessitat d’implementar un projecte que lluiti contra l’abandonament escolar prematur al municipi, generant noves oportunitats educatives i garantint la continuïtat formativa.

Els joves duen a terme activitats formatives basades en l’experimentació professionalitzadora i l’acompanyament educatiu com:
Taller de BTT i guiatge
Taller de fusteria
Activitats de formació tècnica
Competències curriculars d'ESO en l'àmbit personal i social
Taller d'habilitats prelaborals
Activitats d'enfortiment social i APS
UEC Taller

Realitzem una atenció educativa integradora basada en el treball transversal dels àmbits personal i social en les següents àrees:

  • El treball curricular, competencial i professionalitzador a través de la personalització i l’ús de metodologies actives.
  • L’acompanyament tutorial i l’orientació educativa.
  • Treball conjunt amb la família.
  • La intervenció i acompanyament psicològic.

Dintre de l’espai de l’Institut Polinyà, amb el grup d’alumnes del projecte Acredita i conjuntament amb el/la seu/seva referent i el/la orientador/a del centre, es realitzen dinàmiques i tallers d’orientació, valors, autoconeixement, competències per la ocupabilitat i projectes de vida.

El projecte també realitza seguiment, accions i suport de l’alumnat en l’etapa post-obligatòria amb l’objectiu de poder reorientar i acompanyar més enllà de l’ESO.