PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA

PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA
Fundació la Caixa. CaixaProinfància
El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de Fundació «la Caixa» adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància iles seves famílies. L’objectiu és trencar el cercle de la pobresa actuant des de diferents àmbits i nivells, prioritzant el suport social i educatiu.
Des del programa s’actua generant una xarxa entre les entitats que hi participen així com aquells agents del territori que garantitzin l’acció integral amb els nens, les nenes i les seves famílies, mitjançant un procés coordinat, sistemàtic i professional d’acompanyament que en permet l’accés a diferents ajudes i serveis.

CATÀLEG DE SERVEIS

REFORÇ EDUCATIU

· Atenció logopèdia
· Atenció psicomotriu
· Grups d'estudi assistit
· Reforç individual
· Equipament escolar

OCI I TEMPS LLIURE

· Campaments i activitats d'estiu

SUPORT EDUCATIU FAMILIAR

· Atenció integral a mares i infants víctimes de violència masclista

ATENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA

· Atenció psicosocial personalitzada
· Atenció terapèutica amb famílies
· Tallers terapèutics grupals

PROMOCIÓ DE LA SALUT

· Alimentació i higiene infantil

Fundació Main

Fundació MAIN és l’entitat coordinadora de les Xarxes CaixaProinfància als municipis de Sabadell, Terrassa-Rubí, La Llagosta-Ripollet i Badia del Vallès per afavorir i assolir els objectius del programa: