JUSTÍCIA GLOBAL

JUSTÍCIA GLOBAL
L’àmbit de Justícia Global agrupa intervencions destinades a contribuir a la reducció de les desigualtats globals a través de projectes de cooperació a Moçambic i d’actuacions d’educació i sensibilització i intervenció comunitària a casa nostra, que ofereixin eines a la població per a la construcció d’un món més just i en pau.

LOCAL

Sensibilització Justícia Global
CODIS procés comunitari

A Catalunya oferim experiències socioeducatives que facilitin el qüestionament de les desigualtats, enforteixin els valors, coneixements i actituds en les persones joves per a l’exercici d’una ciutadania corresponsable. Estem en constant procés de creació d’iniciatives d’educació, sensibilització i comunicació que ens apropin a alternatives més justes i pacífiques de relacionar-nos amb l’entorn.

 

A Sabadell portem a terme el projecte CODIS, una intervenció comunitària a la zona Nord que destinada a millorar la qualitat de la convivència, promoure el valor de la interculturalitat i fomentar la no discriminació.

Volem contribuir, aprendre i generar consciència al nostre entorn de l’impacte que causem en el món.

INTERNACIONAL

A Moçambic els nostres projectes se centren en la defensa dels drets fonamentals d’infants i joves en situacions de vulnerabilitat extrema. Treballem en col·laboració amb organitzacions locals, com l’Associació HLAYISEKA, per tal de desenvolupar conjuntament estratègies per reduir-hi les desigualtats en l’exercici de drets, garantir el accés a l’educació, la formació i a oportunitats de vida digna. La nostra visió de la cooperació es basa en enfortir les capacitats de persones i institucions dins del context comunitari, des d’un enfocament de gènere i basat en drets humans que travessa totes les intervencions.

→ MÉS INFORMACIÓ