QUI SOM

La Fundació MAIN és una entitat sense afany de lucre que promou les oportunitats pels que viuen situacions de vulnerabilitat, la reducció de les desigualtats socials i la justícia social.

Fundació MAIN té la seva seu central a Sabadell i està inscrita al Registre de Fundacions de Catalunya amb el número 1507.

La Política de qualitat de FUNDACIÓ MAIN comprèn totes les actuacions per assolir la Missió, Visió i Valors. Creiem en una organització enfocada a les necessitats i expectatives dels nostres clients, usuaris i participants i la resta de parts interessades, al compliment dels requisits legals i reglamentaris i en la necessitat de millora del nostre sistema de gestió de manera contínua i sistemàtica

Missió. Fundació Main

MISSIÓ

Construïm una societat que garanteixi els drets i el desenvolupament de les capacitats d´infants, joves i famílies en situació de vulnerabilitat mitjançant l’expertesa en intervencions integrals basades en l’acompanyament, la generació d’oportunitats, l’equitat i l’adaptació a les noves realitats.

Visió Fundació Main

VISIÓ

Esdevenir una entitat referent en el nostre abast d’intervenció a nivell tècnic, professional i col·laboratiu mitjançant l’aplicació de criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

Valors Fundació Main

VALORS

COMPROMíS per part de totes les persones participants en aconseguir una societat millor i més justa.

TRANSPARÈNCIA en tots els àmbits que es desenvolupin a l'entitat.

SENSIBILITZACIÓ, facilitadors del coneixement de les situacions globals en favor del propòsit que perseguim.

CENTRALITAT DE LES PERSONES, creiem en les persones i en totes les seves capacitats possibles
transformadores de realitats.

RIGOR I PROFESSIONALITAT des dels professionals avesats a portar a terme la missió de l'entitat.

XARXA, establiment i dinamització de xarxes de treball en favor de les persones, usuàries dels serveis i professionals que els presten.

FORMEM PART DE: