La transparència és un dels valors a destacar de la Fundació MAIN, posant-lo de rellevància i promovent-lo en tot moment.

Memòries d’activitat

Memòries de cooperació

Informació econòmica