edins caldes de m
Edins Caldes de Montbui
Edins

Des de l’any 2018 la Fundació MAIN lidera un projecte a Caldes de Montbui per garantir i afavorir l’èxit escolar d’aquells alumnes que poden tenir un abandonament prematur.  El projecte EDINS, en gran part,  consta de sessions individuals i grupals amb l’alumnat per poder treballar amb ells i intentar assolir aquests objectius.

Aquest curs acadèmic 2023-2024 han passat pel projecte 24 alumnes. El projecte pretén construir, juntament  amb els i les joves, diversos camins (itineraris vitals, formatius i/o professionals)  a desenvolupar un cop acabin l’ESO. Des de l’inici de curs hem desenvolupat més de la meitat d’itineraris, establint un camí clar a seguir un cop acabin l’educació obligatòria. També treballem amb tots els joves altres aspectes com són: els hàbits d’estudi, comunicació assertiva, l’escolta activa, etc.

 

L’assoliment de tots aquests objectius els aconseguim mitjançant el desenvolupament de sessions individuals i sessions grupals amb els i les joves. Les sessions individuals son setmanals i d’una durada de 30 minuts (tutories individuals). En aquestes treballem tota la part d’orientació acadèmica (triar el seu camí) però també anem treballant tots els aspectes que envolten i preocupen al jove. És per això, que per poder tenir èxit en aquestes sessions, el més important és que els joves facin vincle amb el referent del projecte. Aquest vincle l’aconseguim fent que el jove es senti escoltat i respectat.

Escoltar les demandes per detectar les necessitats.

A aquestes sessions individuals tractem aspectes acadèmics, però també els seus problemes i preocupacions en els diferents àmbits de la seva vida. És important escoltar quina és la demanda dels joves per poder detectar les seves necessitats.

D’altra banda, les sessions grupals consten d’una hora a la setmana amb cada grup d’alumnes de cada institut. En aquestes tractem aspectes més transversals implicats en el desenvolupamnt personal i social. És important que els joves, en aquestes sessions grupals, vegin que no són els únics que tenen incerteses o dificultats, com la falta de motivació en els estudis o sense saber que fer quan surtin de l’educació secundària. És per això, que és important desenvolupar un espai on es sentin còmodes per participar i comunicar com es senten i poder treballar aquests aspectes des de la seva vivència i experiència.

Les sessions individuals i grupals  permeten que els joves que formen part del projecte tinguin dos espais on es senten escoltats: Un capaç de desenvolupar un pla de treball personalitzat i adaptat a les seves individualitats  i un altre on poder compartir experiències, preocupacions, etc. Amb aquests espais aconseguim que es desenvolupin com a persones de cara a un futur acadèmic o laboral.

Valoració positiva per part dels joves participants.

Dels alumnes que han passat pel projecte al llarg d’aquests anys, un 75% d’aquests segueixen estudiant i un altre 25% treballant. Un 80% dels joves valoren el seu pas pel projecte amb un 9 o un 10 (sobre 10). Aquests indicatius ens permeten demostrar que la generació d’aquests dos espais d’atenció funciona i cal apostar per la seva continuïtat, ja que permet definir itineraris formatius i laborals d’èxit per aquests joves.

Comparteix...