ÀMBIT TERAPÈUTIC I XARXA CPI

ÀMBIT TERAPÈUTIC I CPI
Tenim com a objectiu treballar a nivell individual, familiar i psicosocial per tal de generar la transformació i un desenvolupament òptim, promovent el benestar de les persones en els seus diferents àmbits.
Treballem en xarxa amb els recursos del territori per tal de poder oferir una atenció integral, centrada en les necessitats i en la col·laboració amb els diferents agents territorials. 

SERVEIS

Objectiu: Promoure capacitats i competències emocionals i sociocognitives de nens, nenes i adolescents.

Edats: 6-18 anys. Ràtios 1 nen, nena o adolescent.

Durada: 15 sessions.

Objectiu: Millorar les relacions familiars. Es realitza amb els familiars directament implicats en la criança i creixement del nen o adolescent. Activitats adaptades a les necessitats específiques de cada família.

Edats: 0-18 anys i familiars. Ràtios 1 família.

Durada: 15 sessions.

Objectiu:. Activitats i dinàmiques orientades a millorar l’eficàcia en habilitats concretes: relacionals, emocionals i cognitives.

Edats: 0-18 anys i familiars.

Durada: 15 sessions.

Activitats: Treball amb grups estables de pares, mares, fills i filles mitjançant, una metodologia experiencial i participativa. Convivència, parentalitat i relacions positives.

Edats: entre 6 i 12 anys.

Ràtios: 8-10 nuclis familiars per grup.

Durada: 16 sessions.

PROGRAMES I RECURSOS

El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de Fundació ”la Caixa” adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social.

→ MÉS INFORMACIÓ

El Servei d’Atenció Familiar amb necessitats Específiques (SAFE) adreçat a cuidadors i cuidadores de persones amb diversitat funcional intel·lectual.

Aquesta atenció es realitza a les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) de Fundació MAIN, atenent als joves i les seves famílies.

L’objectiu és l’assistència psicològica a l’alumnat individualment i/o en grup i/o de suport a l’equip formatiu, mitjançant un servei complementari a l’atenció educativa, integrant variables personals, cognitives, emocionals i socials.