ÀMBIT DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

ÀMBIT FORMATIU I OCUPACIONAL
Especialistes en dissenyar, planificar, gestionar i desenvolupar plans de formació amb una metodologia pròpia, dinàmica i flexible que ens permet oferir una cartera de formacions àmplia i de qualitat.
Treballem pel desenvolupament personal i l’adquisició de competències i hàbits socio-laborals de diferents sectors professionals que faciliten la inserció social, laboral i la continuïtat formativa.
Àmbit formació i ocupació