Castellar del Vallès
Castellar del Vallès

En un món on l’educació s’ha tornat cada cop més enfocada al desenvolupament acadèmic tradicional, la importància d’ensenyar oficis als instituts ha emergit com una necessitat fonamental per preparar l’alumnat per a un futur laboral sòlid i sostenible. Tot i que l’educació acadèmica proporciona una base crucial, els oficis a l’educació secundària ofereixen habilitats pràctiques i concretes que són essencials per a l’èxit en nombrosos camps laborals.

Anys enrere no es contemplava que l’alumnat d’ESO tingués dins del seu pla lectiu la formació en oficis. No era fins que, al iniciar un cicle formatiu, es començava a conèixer un sector laboral segons el triat per el/la jove.

Aquesta circumstància, que encara arrosseguem dins el sistema educatiu, genera situacions de desavantatges per l’alumnat:

  • En primer lloc, s’aposta per uns àmbits formatius que deixen gairebé sense oportunitats a l’alumnat que presenta més dificultats en matèries troncals, però amb moltes capacitats de desenvolupar-se en feines de caire més pràctic. Això produeix en nombrosos casos recorreguts acadèmics no satisfactoris.
  • D’altra banda, ens trobem amb joves d’una edat propera als setze anys, que sense cap experiència ni pràctica prèvia, han d’escollir un itinerari formatiu que probablement serà decisiu en el seu futur.
Tallers professionalitzadors a Fundació Main

Als nostres recursos dedicats a l’alumnat de secundària, integrem dins de la jornada lectiva diversos tallers professionalitzadors. Actualment desenvolupem l’ensenyament d’oficis com la cuina, la fusteria, la mecànica i la jardinería.

Aquests espais permeten a l’alumnat fer un tasteig de diversos oficis, que els aporta:

  • Coneixements de l’ofici, amb els procediments per desenvolupar la feina i l’ús adequat de les diferents eines.
  • Treballar de forma transversal àmbits i aspectes que formen part del procés d’aprenentatge de l’alumne/a.
  • Afavorir un espai de treball més pràctic i donar alternativa a l’alumnat amb dificultats per sostenir una classe de caire més conceptual.
  • Otorgar experiències en oficis per tal que l’alumne/a tingui més coneixement de si mateix, amb la possibilitat d’afavorir la seva orientació acadèmica i/o laboral.

L’ensenyament d’oficis no es tracta només d’assegurar l’ocupació, sinó també de fomentar la satisfacció laboral i la realització personal. Moltes persones troben una profunda gratificació en treballar amb les mans i veure com els seus esforços donen forma a resultats concrets. La capacitació en oficis permet a l’alumnat explorar els seus interessos i talents únics, quelcom pot resultar en trajectories gratificants i significatives que satisfacin tant les seves necessitats econòmiques com les seves aspiracions personals.

Gran part de l’alumnat dels nostres recursos finalitzen l’etapa d’ESO i decideixen continuar amb la formació postobligatòria degut a l’experiència positiva viscuda als tallers professionalitzadors.

Si augmentem les oportunitats, augmentem les possibilitats d’èxit.

Comparteix...