SKHOLÈ

SKHOLÈ 
Sholè lleure

El programa “Skholè, Treball i formació en el lleure”, té per objectiu establir itineraris d’èxit cap a una inserció formativa i/o laboral millorant les capacitats i les competències de les persones joves en el sector de l’animació sociocultural i activitats del lleure.

SABADELL
15 PLACES
GRATUÏT
DURADA: 1 ANY
SOL·LICITUD ENTREVISTA
MÒDULS FORMATIUS
 • Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d’Ocupació.
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.
 • Gestió de les emocions.
 • Treball en equip.
 • Habilitats socials: comunicació, intel·ligència emocional i treball en equip.
 • Bàsic de prevenció de riscos laborals.
 • El Joc com element dinamitzador.
 • Tècniques d’animació de grups.
 • Temps lliure en la primera infància.
 • Activitats en l’oci i temps lliure.
TITULACIONS OBTINGUDES
 • Certificat d’aprofitament del SOC de cada un dels mòduls formatius del Catàleg d’Especialitats Formatives del SEPE (requisit d’assistència del 75%).
 • Diploma de la Fundació Main (en funció de l’assistència).
SORTIDES PROFESSIONALS
 • Monitors/es d’activitats recreatives i d’entreteniment.
 • Monitors/es sòcio-culturals.
 • Monitors/es de tallers d’animació.
 • Monitors/es de centres de lleure.