Col·labora amb fundació MAIN

i ajuda'ns a créixer i oferir a les persones i professionals que participen en els nostres projectes més possibilitats i capacitat per assolir els seus objectius.

Implica el personal laboral de la teva empresa o organització en una acció de voluntariat en la qual es destina unes hores de la jornada laboral, a més del seu talent i experiència, a col·laborar amb la nostra entitat.
Ofereix assessorament, informació i consell al jovent que
atenem a partir de la teva experiència i trajectòria professional.
Col·labora oferint la possibilitat de realitzar pràctiques a la vostra
empresa i participa en el procés d’orientació formativa-laboral del
jovent que atenem.
Col·labora oferint ofertes
laborals a la vostra empresa i participa en el procés d’inserció
laboral del jovent que atenem.
Ofereix tallers pràctics de creació
simulada de projectes empresarials basats en la vostra trajectòria i experiència professional.