Objectiu del voluntariat: Fotografiar els diferents serveis i recursos de la Fundació per a dotar de fons documental d’imatges per a la difusió de la missió i dels serveis que es desenvolupen.
Perfil: persona amb coneixements en fotografia, creativitat i ganes de col·laboració.
Funcions:
Realitzar les sessions fotogràfiques.
Planificar conjuntament amb persones de la Fundació un calendari de visites als serveis a fotografiar.
Arreglar i seleccionar les imatges a guardar.
Esborrar totes les imatges que no serveixin pel fons documental.
Requeriments: disposar del material fotogràfic necessari per a realitzar les fotografies.

Dades d’interès:
Zona: Vallès Occidental i Barcelona
Persona de contacte: Yassely Piedra, 620259226
voluntaris@fundaciomain.org

Tornar