La UEC y MAPA de Terrassa desarrolla su labor desde hace más de 15 anys. Ha estat ubicada en diferents espais i ha rebut nois i noies de gairebé tots els instituts de la ciutat. Actualment es troba ubicada en un espai cedit per l’Ajuntament de Terrassa.
Compta amb 27 places per a joves de 3er i 4art de la ESO repartits entre els projectes de UEC i MAPA (UEC específica en salut mental).

La UEC específica en salut mental, MAPA, recibe la colaboración por parte de un profesional del CSMIJ (Centro de Salud Mental Infantil y Juvenil) que gestiona la Mutua de Terrassa y que forma parte del equipo de atención directa.

Tecnologies que desenvolupa: carpintería, cocina y horticultura
iconamail uecterrassa@fundaciomain.org
iconaphone 93 706 96 85
iconadireccioCalle de Mallorca 2, terraza
(Antigua Escuela Hermanos Amat)