La UEC i MAPA de Terrassa desenvolupa la seva tasca des de fa més de 15 anys. Ha estat ubicada en diferents espais i ha rebut nois i noies de gairebé tots els instituts de la ciutat. Actualment es troba ubicada en un espai cedit per l’Ajuntament de Terrassa.
Compta amb 27 places per a joves de 3er i 4art de la ESO repartits entre els projectes de UEC i MAPA (UEC específica en salut mental).

La UEC específica en salut mental, MAPA, rep la col·laboració per part d’un professional del CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) que gestiona la Mútua de Terrassa i que forma part de l’equip d’atenció directa.

Tecnologies que desenvolupa: Fusteria, cuina i horticultura
iconamail uecterrassa@fundaciomain.org
iconaphone 93 706 96 85
iconadireccioCarrer de Mallorca 2, Terrassa
(Antiga Escola Germans Amat)