La UEC és un servei socioeducatiu que promou que adolescents de segon cicle de la ESO puguin retornar a reemprendre els processos d’aprenentatge i de competències bàsiques. La Fundació fa 20 anys que porta a terme aquest projecte i va ser una de les impulsores en el seu inici.

Qué hacemos

Acollir i acompanyar els nois i noies.
Desenvolupar processos d’aprenentatges actius tant acadèmics com personals mitjançant bàsicament la tutoria.
Orientar als adolescents en la sortida del recurs.
Promoure l’activitat comunitària com element insertor i promotor de situacions de millora personal.
Redactar plans de treball a partir de les potencialitats de cada noi/a que permetin l’assoliment de les competències bàsiques.
Acompañar el proceso de cambio de forma sistémica.

Els nostres centres

UEC SABADELL (saber més)
UEC TERRASSA (saber més)
UEC SANT CUGAT (saber més)
UEC BARCELONA (saber més)
UEC PRAT (saber més)
UEC CERDANYOLA (saber més)