La transparència és un dels valors a destacar de la Fundació MAIN, posant-lo de rellevància i promovent-lo en tot moment.

Memòries d’activitat

Memòries de cooperació

Contacte: Montserrat Sánchez. 626 15 44 05 nna@fundaciomain.org

Informació econòmica