icona socioeducatiu web

 

Els adolescents i els infants precisen d’un desenvolupament socioeducatiu imprescindible per a poder afrontar amb posterioritat un itinerari exitós en la seva vida adulta. La dificultat s’enmarca en els moments i en les situacions que per diferents motius aquests infants i joves es troben en situació de vulnerabilitat i desfavorable davant de la resta de companys. En moltes ocasions, aquestes situacions no es podran millorar sense un acompanyament específic que combini el creixement personal, social i comunitari amb el desenvolupament tant a nivell físic com dels seus aprenentatges. És a través d’aquesta atenció que es potencia les possibilitats de cada infant, noi i noia per a promoure situacions de millora escolar, educativa i personal.


—————  PROJECTES i SERVEIS  —————

imatge projecte uec

UEC (Unitat d’Escolarització Compartida)

Les UEC són un recurs per adolescents que es troben a 3er o 4art de la ESO que per diferents motius necessiten l’adaptació de la seva escolaritat per …

– – – llegiu més… – – –

MAPA (UEC específica en salut mental)

MAPA o UEC específica en salut mental és un servei per a adolescents que tenen problemes de salut mental …

– – – llegiu més… – – – 

Suport a l’estudi

El Suport a l’estudi és un servei basat en oferir recolzament en les tasques d’estudi i en les habilitats personals que…

– – – llegiu més – – –

imatge projecte uec

Aula 9

Aula 9 és un projecte que permet l’acompanyament de l’educador/a social dins de l’escola per a que els infants i adolescents puguin tenir en l’entorn educatiu …

– – – llegiu més – – –

el que se li doni a la infància, la infància ho tornarà a la societat