La Fundació MAIN porta 20 anys desenvolupant serveis socioeducatius, terapèutics i formatius per a infants, joves i famílies, especialment en situació de vulnerabilitat.
Els nostres trets característics són l’adaptabilitat en funció de les persones que reben el servei, el rigor i la professionalitat per part dels i les professionals dedicades i la capacitat de treball en xarxa per a provocar el major impacte possible sobre la persona que ha d’estar en el centre del servei.

Taller d’estudi assistit i de suport escolar diversificat

Respon a la mesura 7 del PMOE
Reforçar l’equitat educativa
Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l’alumnat, amb especial atenció a l’alumnat amb vulnerabilitat educativa
Reforçar el suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials

Atenció per a grups d’entre 5 i 8 infants
Atenció per a grups d’entre 3 i 7 joves
Atenció individualitzada

Taller de parla

Respon a la mesura 9 del PMOE
Afavorir el desenvolupament de la parla, sobretot en l’etapa infantil
Incorporar vocabulari i estructures gramaticals adients a les seves edats
Millorar la comunicació

Atenció per grups d’entre 5 i 7 infants
Servei de logopèdia

Acompanyament terapèutic i suport emocional (individual i/o grupal)

Respon a la mesura 4 del PMOE
Reforçar l’acompanyament, la motivació i el suport a l’alumnat
Millorar la vivència emocional fruit de la pandèmia.
Oferir eines de gestió dels desequilibris emocionals com a conseqüència d’una situació d’incertesa

Atenció per a grups d’entre 3 i 8 infants
Atenció per a grups d’entre 3 i 8 joves
Atenció individualitzada

Taller d’adolescents

Respon a la mesura 8 del PMOE
Millorar la convivència en el si del centre educatiu
Potenciar la xarxa social entre el grup d’iguals
Millorar la motivació envers aspectes acadèmics i formatius

Grups de mares/pares

Respon a la mesura 11 del PMOE
Facilitar la implicació i la participació de les famílies
Millorar la comunicació entre les famílies i els centres educatius
Donar eines per una marentalitat / parentalitat positiva

Atenció en grups des de 8 persones adultes fins a 10 persones
Xerrades de capacitació parental
Promoció de grups d’ajuda mútua
Acompanyament a docents en l’atenció a grups de familiars

Tallers de conversa i cultura en català per famílies nouvingudes

Respon a la mesura 11 del PMOE
Millorar la competència lingüística en català
Potenciar la integració de l’alumnat i famílies nouvingudes
Millorar la interrelació entre centre, alumnat i família

Atenció en grups de persones adultes d’entre 8 i 10 membres


Consulteu-nos si considereu que us podem oferir altres serveis no definits en aquest catàleg.

Pots consultar més sobre qualsevol servei a

Montserrat Sánchez
626 154 405/93 725 77 04
montse.sanchez@fundaciomain.org
Plaça del Taulí 8
08208 Sabadell

Tots els serveis es personalitzen segons les necessitats dels centre, alumnat i famílies.
Es programen diferents durades i temporalitzacions de cada servei