El programa PACFiT, projecte d’activació comunitària formació i treball, és un programa d’acompanyament, amb una singularitat, ja que el projecte va adreçat a un col·lectiu de joves amb un diagnòstic de trastorn mental greu (TMG) amb diferents patologies com ara depressió, trastorns psicòtics, fòbies, autisme…., que incideixen negativament en les seves possibilitats d’inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu.
Degut a les necessitats específiques del col·lectiu de joves del PACFiT, el programa contempla un acompanyament tutorial i psicològic realitzat per professionals amb una formació psicoeducativa.
Els joves realitzen formacions específiques a mida. Per una banda, realitzen una formació a mida de “Producció, gestió i venta de productes agrícoles” de 400 hores on els joves adquireixen coneixements i competències del sector agrari, el sector en noves tecnologies i el sector en tècniques de venta i atenció al client. D’altra banda, realitzen una càpsula formativa de 25 hores d’emprenedoria per adquirir les competències i els coneixements necessaris per donar resposta a les seves aspiracions com a ciutadans i professionals en un futur immediat.