La Fundació MAIN és una entitat que va iniciar la seva trajectòria l’any 1987 fruit del voluntariat d’un grup de persones al barri de Torre Romeu a la ciutat de Sabadell. En aquell moment es va apostar per poder col·laborar amb les persones del barri. Així es va iniciar una activitat de lleure i esplai en els caps de setmana. Posteriorment, i veient la necessitat, es va passar a una activitat diària de lleure i educació a infants i joves del barri.

Amb el temps s’identifiquen altres serveis i recursos que també precisaven de la constitució com a Associació MAIN. Amb el temps els serveis van anar ampliant-se mantenint els de lleure i educatius i augmentant en d’altres formatius i d’acompanyament sempre avessats a infants i joves i també en suport a les seves famílies.

Així mateix es van començar a explorar altres serveis i augmentant el territori a d’altres ciutats veïnes a Sabadell i arreu de Catalunya.

Fruit d’aquest creixement i amb la visió de la necessitat d’especialització l’associació passa la seva experiència i saber fer a 3 fundacions de nova creació, entre elles Fundació MAIN l’any 2000.

Des de llavors els serveis s’han especialitzat en els àmbits socioeducatiu, terapèutic, formatiu, de cooperació al desenvolupament i sensibilització i d’intervenció comunitària.

Veuràs AQUÍ la línia temporal.