Els infants,  adolescents i les seves famílies manifesten, cada vegada més, un greu malestar en les seves relacions intrafamiliars, sent moltes vegades els més joves els portadors d’aquest malestar. Per això pensem que el nostre objectiu és donar respostes a les dificultats i a les problemàtiques relacionades amb la salut mental i emocional dins d’un marc de referència biopsicosocial, amb una mirada sistèmica i comunitària.

—————  SERVEIS  —————

 

icona psicoterapèutic web

 

 


Atenció terapèutica familiar
Grups terapèutics i emocionals
Reeducació psicològica
Servei terapèutic a casa