A l’àmbit de formació i feina, desenvolupem majoritàriament projectes que englobin dos aspectes claus en el que entenem que ha de ser l’acompanyament de joves en els seus itineraris formatius i vitals que permetin tant la inserció laboral com la continuïtat formativa. Per una banda l’acompanyament i la orientació dels i les joves en el seu creixement en les habilitats de recerca, coneixement i apoderament vers la seva inserció laboral i formativa. Per altra banda la formació professionalitzadora que els permeti augmentar les capacitats i coneixements específics.

—————  PROJECTES i SERVEIS  —————

FiT, Forma’t i Treballa 

El projecte FiT es centra en les dues vessants que des de la Fundació MAIN es busquen vers la inserció laboral dels joves, per una banda …

– – – llegiu més… – – –

 

PACFiT, Programa d’Acompanyament Comunitari Forma’t i Treballa 

El programa PACFiT, projecte d’activació comunitària formació i treball, és un programa d’acompanyament, amb una singularitat, ja que …

– – – llegiu més… – – –