El projecte FiT es centra en les dues vessants que des de la Fundació MAIN es busquen vers la inserció laboral dels joves, per una banda és un programa d’acompanyament i de formació i ocupació que té per objectiu millorar les capacitats i les competències personals dels joves per a poder assolir els coneixements pertinents en els àmbits formatius, laborals i personals, i establir itineraris vitals d’èxit cap a una formació formativa i/o laboral.

Per una altra banda compta amb unes formacions professionalitzadores que permeten especialitzar segons les pròpies motivacions els coneixements i els aprenentatges.
Formacions professionalitzadores: