EDUCACIÓ

Els adolescents i els infants precisen d’un desenvolupament socioeducatiu imprescindible per a poder afrontar amb posterioritat un itinerari exitós en la seva vida adulta. La dificultat s’emmarca en els moments i en les situacions que per diferents motius aquests infants i joves es troben en situació de vulnerabilitat i desfavorable davant de la resta de companys i companyes.
Nosaltres els acompanyem.