El programa CaixaProinfància, de l’Obra Social La Caixa, es desenvolupa amb l’objectiu de trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills i oferir als més petits oportunitats de futur. La Fundació MAIN s’adhereix al programa l’any 2009 i treballem per aconseguir:

  • Afavorir el desenvolupament de les competències dels nens i adolescents i les seves famílies que permetin millorar els seus processos d’integració social i autonomia.
  • Promoure el desenvolupament social i educatiu de la infància i l’adolescència en el context familiar, escolar i social.
  • Desenvolupar i implementar un model d’acció social i educativa integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educatiu de la infància i les seves famílies
  • Contribuir a sensibilitzar i mobilitzar la societat en l’eradicació de la pobresa infantil
A qui s’adreça

A famílies amb menors d’entre 0 i 18 anys en situació de pobresa i exclusió social

Què fem

La Fundació participa en diferents serveis dels que el programa ofereix, exactament en:

  • Reforç educatiu
  • Tallers educatius familiars
  • Suport psicològic
On ho portem a terme

Els serveis es desenvolupen bàsicament a les comarques del Vallés Occidental i Vallés Oriental, centrant la majoria a les ciutats de Sabadell, Terrassa, Rubí, Badia del Vallés, Ripollet i La llagosta.

Quants infants i famílies han estat ateses

Al llarg del curs 2015-2016 s’han atès:

  • 65 famílies en suport psicosocial familiar
  • 59 infants i joves en suport psicosocial individualitzat
  • 163 infants i joves en grups d’estudi assistit i reforç educatiu