Línies d’actuació

icona psicoterapèutic web

PSICOTERAPÈUTIC

icona inserció web

INSERCIÓ
SOCIOLABORAL

icona formació web

FORMACIÓ I
SUPERVISIÓ

icona cooperació web

COOPERACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ

 

PONTS
Servei d’atenció i
orientació familiar

Fundació MAIN i el Programa CaixaProinfància
de l’Obra Social “La Caixa”